Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunta

Koulussamme toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulumme oppilaat.

Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Viihtyisyyttä koulussa pyritään myös parantamaan oppilaskunnan toimenpiteillä kuten erilaisilla hankinnoilla.

Oppilaskunnan toimintaa johtaa oppilaskunnan hallitus, johon valitaan 6 edustajaa jokaiselta vuosiluokalta. Oppilaskunnan hallitus hakee uusia ja päteviä jäseniä seiskaluokkalaisista aina syyslukukauden alkaessa.

Oppilaskunnan hallitus edustaa koulumme oppilaita ja on osa koulun päätöksentekojärjestelmää, tekemällä mm. aloitteita ja esityksiä koulumme toiminnan kehittämiseksi.

Kahden vuoden välein koulussamme järjestetään nuorisovaltuustovaalit oppilaskunnan hallituksen toimesta. Koulustamme valitaan neljä edustajaa kaupungin nuorisovaltuustoon ajamaan nuorten etuja.

Lisäksi oppilaskunta avustaa oppilaiden virkistystoimintaa ja jakaa oppilaille stipendejä. Varoja tähän toimintaan oppilaskunta saa ylläpitämästään kioskista, jossa myydään mm. kahvia, pullaa, jäätelöä, mehuja ja muita oppilaiden haluamia välipaloja.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet tapaavat viikoittain ainakin kerran välituntikokouksessa, jossa käsitellään ajankohtaiset asiat ripeästi. Enemmän aikaa vaativat päätökset vaativat omat "tunnin kokouksensa", joissa keskustelemme asioista pidempään ja näistä kokouksista tehdään myös pöytäkirjat.