Jope

Jope-luokan esittely

Vanhemmille jope -esittely 1920

Joustava perusopetus

Napapiirin yläasteella aloitettiin joustavan perusopetuksen toiminta syksyllä 2012. Joustava perusopetus on koulullamme suunnattu kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille. Ryhmän koostumus määräytyy vuosittain hakemusten perusteella. Pääpaino on yhdeksäsluokkalaisissa. Kahdeksasluokkalaisia valitaan ryhmään tarpeen mukaan.

Joustava perusopetus tarkoittaa peruskoulun suorittamista toisella tavalla, nimensä mukaisesti joustavia opetusjärjestelyjä hyödyntäen. Tavoitteet ja arvioinnin kritteerit ovat samat kuin suurissa opetusryhmissä, mutta opetusmenetelmissä tavoitteena on hyödyntää mahdollisuuksien mukaan toiminnallista opetusta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vierailukäyntejä alueen yrityksissä ja virastoissa, leirikouluja ja työssäoppimisjaksoja.

Joustava perusopetus tarjoaa mahdollisuuden oppilaalle, jolla perinteinen pulpettiopiskelu ei syystä tai toisesta onnistu. Kohderyhmänä ovat ovat esimerkiksi heikon koulumotivaation omaavat toiminnalliset oppijat, joilla on alisuoriutumista.

Tavoitteena on lisätä kouluviihtyvyyttä ja saada suoritettua peruskoulu loppuun, sekä löytää oppilaalle mieluinen jatko-opintopaikka. Tarkoituksena on niin ikään korottaa arvosanoja, jotta oppilas pääsisi toivomalleen ammattialalle.

Joustavassa perusopetusryhmässä työskentelee opettajan työparina kolme päivää viikossa nuoriso-ohjaaja. Koulunkäynninohjaaja on mukana muutamilla tunneilla viikossa. Teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa ja tästä syystä huoltajien sitoutuminen jope -toimintaan on tärkeää.

Oma luokka

Joustavassa perusopetuksessa suurin osa opetuksesta tapahtuu omassa luokassa (noin 10 oppilasta) oman opettajan johdolla.

Menetelminä hyödynnämme jaksotuksia ja urakointia: keskitymme muutamaan oppiaineeseen kerrallaan ja niistä on näyttö heti opetusjakson päätyttyä. Oppilaat saavat urakoida koulutöitä haluamassaan tahdissa viikon aikana, pääasia on että kaikki työt tulevat palautetuksi määräaikaan mennessä.

Parempaa arvosanaa tavoitellessaan oppilaat voivat tehdä mielenkiintonsa mukaisesti lisänäyttöjä.

Työssäoppimisjaksot

Joustavassa perusopetuksessa on vuoden aikana paljon työssäoppimista. Kahdeksasluokkalaiset ovat TOP-jaksoilla

neljä viikkoa vuoden aikana ja yhdeksäsluokkalaisilla työssäoppimista on yhteensä noin kahdeksan viikkoa.

Työssäoppimisen tavoitteena on tutustua eri ammattialoihin ja löytää oppilaalle mieluinen jatko-opintopaikka. Yksi työssäoppimisjakso kestää 5 - 10 päivää.

Työelämätaidot korostuvat Jope-luokalla, joten niitä harjoitellaan työelämäjaksojen lisäksi myös osana muita opintoja.

Hakuohjeet ja -lomake lukuvuoden 2021-2022 jope-luokalle

Jope hakulomake 2020-21.pdf

Rovaniemen nuorisopalvelut / Joustava perusopetus

Yhteystiedot

Joustavan perusopetusluokan opettaja
Teemu Ankkuri
puh.

Nuoriso-ohjaaja
Sanna Kinnunen
puh.

(etunimi.sukunimi@roiedu.fi)

Toiminnallinen opetus

Avainsana joustavan perusopetuksen opetusjärjestelyissä on toiminnallisuus. Luokan ulkopuoliset oppimisympäristöt ovat käytössä mahdollisimman usein. Teemme vierailukäyntejä alueen yrityksiin ja virastoihin, opiskelemme maantietoa metsässä jne.

Käymme myös muutaman kerran vuodessa leirikoulussa. Osa leirikouluista on yhteisiä muiden Rovaniemen alueen jope-luokkien kanssa.