Opinto-ohjaus

Ajankohtaista

Yhteishakuaika (tarkentuu myöhemmin) 

Työelämään tutustuminen (TET)

9.lk viikko 43 (23.10 - 27.10.2023) 

8.lk viikko 9 (26.2. - 1.3.2024) 

Yhteishaku 2024

Opinto-ohjaajat

Minna Laakso
puh. 050 523 8871
luokat 7A - 7D ja 7I, 8A - 8C ja 8J, 9A - 9D, 9I ja 9J

Anne Mutka
puh. 050 524 0926
luokat 7E - 7G, 7H ja 7J, 8D - 8G ja 8I, 9E - 9G, 9H, 9I ja 9L

Apua ammatinvalintaan

Tietoa ammateista ja ammatinvalinnasta

Ammattinetti

Työministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, josta löydät kattavasti tietoa ammateista, ammattialoista ja työtehtävistä.


Ammateista ja ammattilaisista

Mille alalle?

Kun koulu loppuu

Tietoa ammateista ja työnhausta sekä ammatinvalintatestejä jne. 


Testit

AVO-ammatinvalintaohjelma

(Työhallinnon ylläpitämä ammatinvalintatesti)

Tehtäviä urasuunnitteluun


Ohjaus 7. luokalla

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN

•kouluyhteisössä toimiminen

•sopeutuminen uuteen kouluun ja luokkaan

•perusopetuksen rakenne

•opinnoissa eteneminen

•oppilaan arviointi


OPISKELU

•opiskelutaidot

•opiskelun merkitys

•omien opiskelutaitojen kehittäminen

•myönteinen opiskeluasenne

•valinnaisaineet


IHMISENÄ KASVAMINEN

•ihmissuhdetaidot

•suvaitsevaisuus

•yhteistyötaidot

•vastuullinen käyttäytyminen

•itsearviointi


TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

•työelämään tutustuminen koulun sisällä

•lähipiirin ammatteja ja töitä

•oman ja toisen työn kunnioittaminen

Ohjaus 8. luokalla

IHMISENÄ KASVAMINEN

•itsetuntemus

•omien vahvuuksien tunnistaminen

•minäkuva


OPISKELU

•lahjakkuus 

•tiedonhankintataidot

•tavoitteellinen opiskelu

•opiskelun merkitys


KOULUTUS

•Suomen koulutusjärjestelmä

•jatko-opintomahdollisuudet

•lukio-opinnot

•ammatillinen koulutus

•ammattilukiokoulutus


TYÖELÄMÄ

•elinkeinorakenne ja ammattialat

•ammatti- ja työelämätietous

•TET eli työelämään tutustuminen

Ohjaus 9. luokalla

OPISKELU

•suunnittelu- ja päätöksentekotaidot

•opiskelutavoitteiden asettaminen

•vastuunottaminen


KOULUTUS

•toisen asteen oppilaitoksiin tutustuminen

•muut koulutusvaihtoehdot

•jatko-opintoihin hakeutuminen

•opintokäynnit ja vierailijat

•ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut


TYÖELÄMÄ

•työelämätietouden laajentaminen

•tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

•työskentely ulkomailla

•yrittäjyys

•työn merkitys

•TET eli työelämään tutustuminen


IHMISENÄ KASVAMINEN

•itsetuntemus

•ammatillinen kehitys

•omien elämäntavoitteiden selkiyttäminen