Liikunta


Liikunnan omat kotisivut


Liikunnanopetukseen liittyviä käytänteitä


Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Tiedotteessa kerromme koulumme liikunnanopetukseen liittyvistä käytänteistä ja ohjeista. 7. ja 8. -luokkalaisilla on liikuntaa 3h/viikko ja 9. -luokkalaisilla 2h/vko. Liikuntaohjelmat löytyvät ylläolevasta linkistä "Liikunnan omat kotisivut".

TUNTIEN ALOITUS, LIIKUNTAPAIKAT JA NIILLE SIIRTYMINEN

Liikuntatunnin alkua odotetaan välituntialueella 9-parakin edessä, josta opettajan johdolla siirrytään pukuhuoneisiin. Pukuhuoneiden ovet pidetään aina lukittuina. Jos on lähtö lilnja-autolla koulun ulkopuolelle liikkumaan, bussin lähtöä odotetaan välituntialueella 1-rakennuksen edessä.

Ulkoliikuntapaikat sijaitsevat pääasiassa aivan koulun ympäristössä tai kävelymatkan päässä (esim. Saarenkylän urheilukenttä). Liikuntapaikoille siirrytään joskus itsenäisesti tai pienissä ryhmissä, jalkaisin tai polkupyörällä, mutta aina opettajan ohjeistamaa reittiä sekä liikennesääntöjä ja yleistä turvallisuutta noudattaen. Sisäliikuntaan siirrytään linja-autolla erillisen wilmassa tiedotettavan aikataulun mukaan. 

PUKEUTUMINEN JA VARUSTEET

Liikuntatunnille tulee varata liikuntaan sopivat vaatteet, jotka oppilas vaihtaa liikuntatunnille sekä pyyhe peseytymistä varten. Erityisesti suunnistusjaksolla kannattaa muistaa vaihtokengät ja -sukat. Farkut eivät ole sopivaa liikuntavaatetusta.

Sisäliikuntaa varten suosittelemme hankkimaan siihen tarkoitetut sisäliikuntakengät. Muutoin salissa liikutaan paljain jaloin. Ulkojalkineissa tai sukilla liikkuminen on kielletty. Uimahallissa uidaan uimapuvussa/-housuissa (ei uimashortseissa). Hiihto- ja luistelujaksoilla oppilaalle lainataan koulun välineitä, jos hänellä ei ole omia.

SAIRAUDET, LIIKUNTARAJOITTEET

Mikäli oppilas sairastaa jotain ihotautia, diabetesta, astmaa tms., tai hänellä on jokin muu rajoite tai seikka, joka voi vaikuttaa liikuntatunneilla osallistumiseen, toivomme teidän olevan siitä yhteydessä omaan liikunnanopettajaan esim. wilma -viestillä.

Jos oppilas on koulussa, mutta on toipilaana tai loukkaantunut ja siksi estynyt täysipainoisesti osallistumasta liikuntatuntiin, odotamme siitä ilmoitusta huoltajalta (paperilapulla/wilma-viestillä) tai terveydenhoitajan-/lääkärintodistusta. Useimmiten kannattaa silti ottaa liikuntavaatteet mukaan – jotain pystyy ehkä kuitenkin tekemään, ulkoliikunnassa esim. rauhallista kävelyä, tai olemaan opettajan apurina (Tarpeeksi vaatetta päälle, ettei kylmety!).

TURVALLISUUS

Yksi turvallisuuteen vaikuttava asia on hyvä uimataito. Lasten ja nuorten uimataito on selvästi heikentynyt, koska monessa koulussa on jouduttu vähentämään uinnin opetusta määrärahojen niukkuuden vuoksi. Uimataito on kuitenkin katsottu niin tärkeäksi, että se on valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa erikseen nimetty liikuntataito joka tulisi saavuttaa. On tärkeää, että kodit kannustavat osallistumaan uinninopetukseen ja vain erittäin perustellun syyn vuoksi esittävät vapautusta siitä. Uintitunneista vapautetaan vain lääkärintodistuksella, joka toimitetaan opettajalle etukäteen.

MUITA OHJEITA

- Ei puhelimia, koruja tai purukumia liikuntatunnille

- Hajustettujen tuotteiden (hiuslakka, hajuvesi jne.) suihkuttaminen pukuhuoneissa on kielletty 

- Pitkät hiukset kiinni turvallisuus- ja puhtaussyistä

- Pakkasraja luistelussa ja hiihdossa on -20 koululla mitattuna. Pakkasrajan ylittyessä ohjelmassa on muuta ulkoliikuntaa.  

ARVIOINTI 

Liikuntaa arvioidaan valtakunnallisen opetussuunnitelman arviointikriteereiden mukaan. Ne löytyvät internetistä tai oppilaat voivat lukea ne pukuhuoneen seinältä. Arvioinnissa vaikuttaa koulussa annetut ”näytöt”. Kiitettävä numero (9,10) vaatii aktiivista osallistumista kaikkeen koululiikuntaan sekä kannustavaa ja myötämielistä asennoitumista kavereihin. Heikko arvosana (4,5,6) osoittaa passiivisuutta ja liikuntavastaisuutta.

VÄLITUNTILIIKUNTA

Koulumme kuuluu Liikkuva koulu -ohjelmaan. Kannustamme liikkumaan koulumatkat pyörällä tai kävellen. Myös välituntisin on mahdollisuus liikkua koulun pihalla. Tiedotamme oppilaita näistä mahdollisuuksista.

Annamme mielellämme lisätietoja ja keskustelemme liikunnanopetukseen liittyvissä asioissa.

Terveisin liikunnanopettajat