Opetussuunnitelma

Oppimiskäsitys

Koulumme noudattaa perusopetuksen opetussuunnitelman (OPH 2014) mukaista oppimiskäsitystä.

Yhteisten oppiaineiden opetussuunnitelma

Koulumme noudattaa Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

Valinnaiset opinnot

Koulumme noudattaa erillistä koulukohtaista valinnaisaineiden opetussuunnitelmaa, jota päivitetään vuosittain syyslukukaudella. Valinnaisaineet esitellään 7. luokkien oppilaille lukuvuoden aikana, jonka jälkeen oppilaat yhdessä huoltajien kanssa tekevät valinnat 8. ja 9. luokkaa varten.

VALINNAISOPS 2022-2024.pdf

VALINNAISOPS 2021-2023.pdf

VALINNAISOPS 2020-2022.pdf