Työajat ja lomien hakeminen

Työajat 2022 - 2023

syyslukukausi ke 10.8. - to 22.12.2022

kevätlukukausi ma 9.1. - la 3.6.2023

syysloma 17.10. - 23.10.2022 (vko 42)

joululoma 23.12.2022 - 8.1.2023

talviloma 6.3. - 10.3.2023 (vko 10)

itsenäisyyspäivävapaa 5.12. - 6.12.2022

pääsiäisvapaat 7.4. - 10.4.2023

helatorstaivapaa 18.5.2023

Huoltajien on syytä huomioida koulun työajat lomia suunnitellessaan. Oppilaan poissaolosta on tehtävä poissaoloanomus, mikäli se on etukäteen tiedossa.

Poissaolon myöntäjät:

1 – 5 päivää: luokanvalvoja

Yli 5 päivää: rehtori

Poissaoloanomukset

Oppilaan poissaolohakemus 1-5 pv.pdf
Oppilaan poissaolohakemus yli 5 pv.pdf

Oppilaan poissaolohakemus yli 5 pv.doc
Oppilaan poissaolohakemus 1-5 pv.doc

POISSAOLOANOMUS ON AINA TEHTÄVÄ etukäteen lomakkeella. Lomakehakemus suositellaan täytettäväksi sähköisesti, jonka jälkeen se on tulostettava ja allekirjoitettava. Lomakkeet saa paperiversiona myös toimiston eteisaulasta.

Oppituntien ajat

Voimassa oleva lukujärjestys löytyy Wilmasta.