Työajat ja lomien hakeminen

Työajat 2021 - 2022

syyslukukausi ke 11.8. - ke 22.12.2021

kevätlukukausi ma 10.1. - la 4.6.2022

syysloma 18.10. - 24.10.2021 (vko 42)

joululoma 23.12.2021 - 9.1.2022

talviloma 7.3. - 11.3.2022 (vko 10)

pääsiäisvapaat 15.4. - 18.4.2022

helatorstaivapaa 26.5.2021

Huoltajien on syytä huomioida koulun työajat lomia suunnitellessaan. Oppilaan poissaolosta on tehtävä poissaoloanomus, mikäli se on etukäteen tiedossa.

Poissaolon myöntäjät:

1 – 5 päivää: luokanvalvoja

Yli 5 päivää: rehtori

Poissaoloanomukset

Oppilaan poissaolohakemus 1-5 pv.pdf
Oppilaan poissaolohakemus yli 5 pv.pdf

Oppilaan poissaolohakemus yli 5 pv.doc
Oppilaan poissaolohakemus 1-5 pv.doc

POISSAOLOANOMUS ON AINA TEHTÄVÄ etukäteen lomakkeella. Lomakehakemus suositellaan täytettäväksi sähköisesti, jonka jälkeen se on tulostettava ja allekirjoitettava. Lomakkeet saa paperiversiona myös toimiston eteisaulasta.

Oppituntien ajat

Lukuvuonna 2021 - 2022 koronarajoitukset aiheuttavat muutoksia koulupäivien aikatauluun. Voimassa oleva lukujärjestys löytyy Wilmasta.