Työajat ja lomien hakeminen

Työajat 2023 - 2024

syyslukukausi: ke 9.8. - pe 22.12.2023 (92 päivää)

kevätlukukausi: ma 8.1. - la 1.6.2024 (96 päivää) 

syysloma vko 42;  16.10. - 20.10.2023

joululoma 23.12.2023 - 7.1.2024

talviloma vko 10;  4.3. - 8.3.2024

Vapaapäivät:

Itsenäisyyspäivä 6.12.2023

pääsiäisvapaat 29.3. - 1.4.2024

Vappu 1.5.2024

Helatorstaivapaa 9.5.-10.5.2024


Huoltajien on syytä huomioida koulun työajat lomia suunnitellessaan. Oppilaan poissaolosta on tehtävä poissaoloanomus, mikäli se on etukäteen tiedossa. 

Poissaolon myöntäjät:

1 – 5 päivää: luokanvalvoja

Yli 5 päivää: rehtori

Poissaoloanomukset

Oppilaan poissaolohakemus 1-5 pv.pdf
Oppilaan poissaolohakemus yli 5 pv.pdf  

Oppilaan poissaolohakemus yli 5 pv.doc  
Oppilaan poissaolohakemus 1-5 pv.doc  

POISSAOLOANOMUS ON AINA TEHTÄVÄ etukäteen lomakkeella.  Lomakehakemus suositellaan täytettäväksi sähköisesti, jonka jälkeen se on tulostettava ja allekirjoitettava. Lomakkeet saa paperiversiona myös koulun toimistosta ja 8.rakennuksen opettajainhuoneesta.

Oppituntien ajat

Voimassa oleva lukujärjestys löytyy Wilmasta.