Järjestyssäännöt

Napapiirin yläasteen järjestyssäännöt

1. Käyttäydyn asiallisesti ja noudatan koulun toimintaohjeita. 

2.    Olen kohtelias ja otan toiset huomioon. 

3.    Annan kaikille työrauhan.

4.    En kiusaa enkä hyväksy kiusaamista. Kerron kiusaamisesta aina koulun aikuiselle ja/tai huoltajalle. Kunnioitan toisten oppilaiden ja koulun aikuisten oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen.

5.    Pysyn koulualueella koulupäivän ajan. 

6. Käytän mobiililaitteitani häiriöttömästi ja vastuullisesti. Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita laitteiden käytöstä liittyen aikaan ja paikkaan. Säilytän laitettani häiriötä aiheuttamattomassa tilassa (äänettömällä sekä värinä-, valo- ja muut toiminnot on asetettu pois käytöstä) omassa laukussani tai henkilökunnan määrittelemässä paikassa, kun se ei ole käytössä, esimerkiksi oppituntien ja koulun tilaisuuksien aikana.

7.    Käyn koulua annetun työjärjestykseni mukaisesti.

8.    Huolehdin omista työvälineistäni ja koulun omaisuudesta. Korvaan sen minkä rikon. Siivoan sen minkä sotken.   

9.    Päihteet sekä vaaralliset aineet ja esineet ovat koulussa kiellettyjä. 

Koulumatkoilla noudatetaan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä, jätän kulkuvälineeni niille varatuille alueille. 

Noudatamme lisäksi yhdessä suunniteltuja hyvän käytöksen taulun ohjeita.

Jälki-istuntoajat

Syksyn 2023 jälki-istunnot  pidetään seuraavina päivinä klo 15.00- 16.00 luokassa 813:

ti 29.8.

ti 19.9.

ti 10.10.

ti 31.10.

ti 21.11.

ti 12.12.

Huoltajan allekirjoittama istuntolappu tuodaan jälki-istunnon valvojalle. Koulu ei järjestä kuljetusoppilaille kyytiä kotiin istunnon jälkeen.  

Hyvän käytöksen taulu

Oppilaskunnan laatima hyvän käytöksen taulu kertoo millaista on hyvä tuntikäyttäytyminen.

hyvän_käytöksen_taulu_2018.pdf

Poissaolojen seuranta: Varhaisen tuen malli

Rovaniemen yläkouluissa on käytössä toimintamalli, jonka avulla pyritään puuttumaan oppilaan koulupoissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa, jotta opiskelussa eteneminen ei vaarantuisi. Varhaisen tuen avulla pyritään ehkäisemään poissaolokierteen syntymistä ja siten vähentämään merkittävästi huolta nuoren syrjäytymisriskistä.

Luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan, kun poissaoloja on kertynyt yli 50 tuntia. Etukäteen rehtorin tai luokanvalvojan myöntämiä luvallisia poissaoloja ei lasketa mukaan eikä liioin selkeitä flunssakausia. Luvattomiin tai lyhyessä ajassa kertyneisiin runsaisiin poissaoloihin puututaan välittömästi. Seuranta jatkuu koko lukuvuoden eli poissaolotunnit eivät nollaudu syyslukukauden jälkeen.

Luokanvalvoja ja huoltaja sopivat palaverista, johon osallistuvat oppilaan ja huoltajan lisäksi luokanvalvoja, terveydenhoitaja ja / tai kuraattori ja / tai koulupsykologi. Tapaamisessa käydään läpi poissaoloihin johtaneet syyt ja etsitään ratkaisuja mahdollisiin pulmiin sekä sovitaan tilanteen seurannasta. Tilanteesta riippuen voidaan palaverin sijaan sopia seuranta-ajasta ja järjestää palaveri vasta, jos huoli jatkuu.

Koulunkäynti on oppilaan työtä, ja huoltajan tärkeänä tehtävänä on tukea oppilasta koulutyössä. Mikäli oppilaan poissaoloista tai laiminlyönneistä herää huoli kotona, kannattaa heti olla yhteydessä luokanvalvojaan.