Opetus‎ > ‎Opinto-ohjaus‎ > ‎

TET - työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen

9.luokan TET viikolla 43 (21. - 25.10.2019)
8.luokan TET viikolla 9 (24. - 28.2.2020)

Työelämään tutustuminen on peruskoulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Peruskoulussa tavoitellaan yhteistyötä paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja tämän yhteistyön keskeisimmän ja näkyvimmän osan muodostavat niin työpaikkakäynnit kuin työelämään tutustuminenkin eli TET. Tavoitteena työelämään tutustumisessa on, että nuori tutustuu TET-jakson aikana ohjatusti yrityksen ja työyhteisön toimintaan. TET-jakso voi olla nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus saada tietoa elinkeinoelämästä ja yritystoiminnasta.

Työelämään tututustumisjaksojen aikana nuori soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset työelämän kokemukset edistävät nuoren itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista.

Napapiirin yläasteella työelämään tutustuminen järjestetään niin, että tutustumista on 7. luokalla yksi päivä ja 8. ja 9. luokilla yksi viikko molempina vuosina.