Opetus‎ > ‎Opinto-ohjaus‎ > ‎

Ohjaus 9.-luokalla

OPISKELU

•suunnittelu- ja päätöksentekotaidot
•opiskelutavoitteiden asettaminen
•vastuunottaminen

KOULUTUS

•toisen asteen oppilaitoksiin tutustuminen
•muut koulutusvaihtoehdot
•jatko-opintoihin hakeutuminen
•opintokäynnit ja vierailijat
•ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut

TYÖELÄMÄ

•työelämätietouden laajentaminen
•tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä
•työskentely ulkomailla
•yrittäjyys
•työn merkitys
•TET eli työelämään tutustuminen

IHMISENÄ KASVAMINEN

•itsetuntemus
•ammatillinen kehitys
•omien elämäntavoitteiden selkiyttäminen ja kriittinen pohdiskelu