Opetus‎ > ‎Opinto-ohjaus‎ > ‎

Ohjaus 8.-luokalla

IHMISENÄ KASVAMINEN

•itsetuntemus
•omien vahvuuksien tunnistaminen
•realistinen minäkuva

OPISKELU

•lahjakkuus 
•tiedonhankintataidot
•tavoitteellinen opiskelu
•opiskelun merkitys

KOULUTUS

•Suomen koulutusjärjestelmä
•jatko-opintomahdollisuudet
•lukio-opinnot
•ammatillinen koulutus
•ammattilukiokoulutus

TYÖELÄMÄ

•elinkeinorakenne ja ammattialat
•ammatti- ja työelämätietous
•TET eli työelämään tutustuminen