Opetus‎ > ‎Opinto-ohjaus‎ > ‎

Ohjaus 7.-luokalla

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN

•kouluyhteisössä toimiminen
•sopeutuminen uuteen kouluun ja luokkaan
•perusopetuksen rakenne
•opinnoissa eteneminen
•oppilaan arviointi

OPISKELU

•opiskelutaidot
•opiskelun merkitys
•omien opiskelutaitojen kehittäminen
•myönteinen opiskeluasenne
•valinnaisaineet

IHMISENÄ KASVAMINEN

•ihmissuhdetaidot
•suvaitsevaisuus
•yhteistyötaidot
•vastuullinen käyttäytyminen
•itsearviointi

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN

•työelämään tutustuminen koulun sisällä
•lähipiirin ammatteja ja töitä
•oman ja toisen työn kunnioittaminen