Opetus‎ > ‎Opetussuunnitelma‎ > ‎

Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuudet on sisällytetty soveltuvin osin yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin. (Liite 3) Lisäksi koulumme järjestää eri teemoihin liittyvää valistusta, joka ei ole sidottu oppiaineisiin. Aiheita ovat mm. Smoke free –kampanja (koskee 8. luokkia), paloturvallisuus- ja pelastustoiminta (Nou hätä 8.-luokille), laillisuuskasvatus, ensiapu sekä päihdevalistus (8. luokille). Aiheita käsitellään erilaisilla teemapäivillä ja tapahtumissa ja kuulemalla ulkopuolisia asiantuntijoita. (Liitteet 1 ja 2)

Yhteiset oppiaineet

Koulumme noudattaa Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppiainekohtaista opetussuunnitelmaa vuodelta 2007.

Valinnaiset opinnot

Koulumme noudattaa erillistä koulukohtaista valinnaisaineiden opetussuunnitelmaa, jota päivitetään vuosittain syyslukukaudella. Valinnaisaineet esitellään 7. luokkien oppilaille marraskuussa, jonka jälkeen oppilaat yhdessä huoltajien kanssa tekevät valinnat 8. ja 9. luokkaa varten syyslukukauden lopussa. Oppilaat tekevät valinnat web-valintana.