Opetus‎ > ‎Opetussuunnitelma‎ > ‎

Koulun toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulun toiminnan kehittämisestä vastaa kehittämistyöryhmä. Koulun tämän hetken painopisteet ovat pedagoginen kehittäminen:
• itsearvioinnin kehittäminen oppiainekohtaisesti
• oppiaineiden välisen yhteistyön ja integroinnin lisääminen
• opetuksen eriyttäminen huomioiden sekä heikot että lahjakkaat oppilaat.
• tuetaan oppilaiden osallisuutta koulun arjessa.
Koulun toimintaa arvioidaan vuosittain erilaisin kyselyin ja selvityksin. Valtakunnallisilla kokeilla mitataan vuorovuosin matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaamista.