Opetus‎ > ‎

10. luokka

Lisäopetusluokalle hakeutuminen

Perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta voi järjestää lisäopetusta. Lisäopetukseen voidaan ottaa perusopetusasetuksen 3 §:n mukaan nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Lisäopetusluokalla noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäopetuksessa opetukseen käytettävä tuntimäärä on 30 tuntia viikossa. Opetukseen sisältyy yhteensä 240 tuntia on työharjoittelua. Jokaiselle lisäopetuksen oppilaalle laaditaan opiskelun aloittamisen yhteydessä henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Lisäopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti niille nuorille, joita ei ole voitu sijoittaa yhteisvalinnassa toisen asteen oppilaitoksiin tai nuorille, jotka haluavat täydentää perusopintojaan. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori hakee yhteisvalinnassa johonkin toisen asteen oppilaitokseen.

Hannu Virkkunen
rehtori

Lue lisää: 10. luokan omat sivut.