Media‎ > ‎

Terveydenhoito


Kouluterveydenhuolto

Rovaniemen kaupungin kouluterveydenhuollon sivut:

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on arvioida, seurata ja tukea oppilaan fyysistä ja psykososiaalista kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia. Tavoitteena on myös edistää oppilaan terveitä elämäntapoja ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille.

Yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon ja terveydenhuollon välillä on tehokkaan toiminnan edellytys. Varhainen puuttuminen ja yhteistyö ovat välttämättömiä esim. oppimisvaikeuksissa, koulukiusaamisessa, toistuvissa ja pitkäaikaisissa koulusta poissaoloissa ja päihteiden käytössä.

Sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden ja hoitoa vaativien koulutapaturmien osalta.

Ammatinvalinnassa terveydellisten tekijöiden huomioiminen on merkittävää. Kouluterveydenhuollossa arvioidaan oppilaan sopivuutta ammatinvalinnassa. Tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin.

7. luokka
Terveydenhoitajan terveystarkastus. Huoltajat kutsutaan mukaan terveystarkastukseen.

8. luokka
Laaja terveystarkastus, johon kuuluu terveydenhoitajan tapaaminen, sekä myöhemmin koululääkärin tapaaminen. Laajassa terveystarkastuksessa käsitellään lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä eri näkökumista. Myös huoltajan ja opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa sisältyy tähän. Oppilaalle kirjoitetaan lisäksi nuorison terveystodistus lääkärin terveystarkastuksessa. Huoltajat kutsutaan mukaan lääkärikäynnille.

9. luokka
Terveystapaaminen, jossa nuori saa myös kirjallisen todistuksen rokotuksista.

Kouluterveydenhoitaja Tiina Lonnakko puh. 040-168 4735

Koululääkäri (8lk:n laajat terveystarkastukset)