KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTA NAPAPIIRIN YLÄASTEELLA


Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön (PoL 29§).

Napapiirin yläasteen toiminta-ajatuksessa ja järjestyssäännöissä kielletään kiusaaminen, korostetaan kasvattamista toisten ihmisten kunnioittamiseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja toisten huomioimiseen.
Koulu tekee yhteistyötä kotien kanssa välttääkseen kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän tukien samalla oppilaiden sosiaalisten taitojen kasvua.

Kiusaaminen ja siihen liittyvät roolit

Koulussa tapahtuva kiusaaminen tarkoittaa sellaista toimintaa, jossa yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Se voi olla kiusatun julmaa sanallista, fyysistä tai epäsuoraa vahingoittamista. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua

Koulukiusaamista eivät ole ohimenevät, hetkelliset riidat, välienselvittelyt ja erimielisyydet, jotka eivät kohdistu yhteen ja samaan oppilaaseen. Myös leikin ja ”läpän” pitää olla mukavaa ja hauskaa kaikkien mielestä.

Kiusaamisessa on hyvä huomioida eri roolit:

Kiusaaja on aktiivinen ja aloitteellinen päätekijä kiusaamistilanteessa.

Apuri ei ole kiusaamisessa pääroolissa. Hän ei ole varsinainen aloitteentekijä, vaan avustaa kiusaajaa eri tavoin.

Kannustajat kerääntyvät paikalle katsomaan ja naureskelemaan. Näin he tarjoavat kiusaajalle myönteistä palautetta elein, ilmein ja sanallisesti.

Hiljainen hyväksyjä on oppilas, joka vetäytyy syrjään kiusaamisesta ja on kuin ei kiusaamista huomaisikaan.

Kiusattu on oppilas, joka joutuu jatkuvasti muiden kielteisen toiminnan kohteeksi ja joka on jollain tavoin puolustuskyvytön kiusaajiinsa nähden.

Kiusatun puolustaja on oppilas, joka asettuu kiusatun puolelle ja pyrkii tukemaan häntä. Puolustaja yrittää saada toiset lopettamaan kiusaamisen tai lohduttaa kiusattua kahden kesken.

Ennaltaehkäisevä toiminta

Koulullamme
  • kaupungin nuorisopalvelut järjestää Sujuvasti seiskalle- päivän kaikille 7. luokille
  • nuoriso-ohjaajat pitävät kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä teematunteja 7.luokille
  • 9. luokan tukioppilaat pitävät ns kummitunteja 7. luokille
  • kaikilla luokka-asteilla käydään luokanvalvojan tunneilla kerran kuussa läpi Hyvinvoinnin vuosikellon teemoja, joiden avulla kehitetään mm. oppilaiden itsetuntoa ja kaveritaitoja, vahvistetaan luokkahenkeä ja kiinnitetään huomiota ryhmäytymiseen
  • useissa oppiaineissa sivutaan aihetta (terveystieto, yhteiskuntaoppi, uskonto jne)


Miten toimia, jos havaitsee kotona koulukiusaamista

Oppilaan on tärkeä kertoa kiusaamisesta heti jollekin aikuiselle koulussa tai kotona. Tällöin siihen voidaan puuttua koulussa nopeasti. Koulu saa tietoa kiusaamisesta myös oppilaan kavereilta, henkilökunnalta, terveydenhoitajalta ja erilaisista luokalle tehdyistä kyselyistä. 

Jos saatte kotona tietoon, että nuortanne on kiusattu, ilmoittakaa ensisijaisesti oppilaan luokanvalvojalle, joka vie asiaa eteenpäin. Tietoon tulleeseen kiusaamiseen puututaan aina ja sitä ei hyväksytä.
  • opettajat ja luokanvalvoja keskustelevat kiusaamistapaukseen liittyvien oppilaiden kanssa ja asia pyritään sopimaan osapuolten kesken
  • huoltajia tiedotetaan aina tapauksista
  • tukitoimet, kasvatuskeskustelut ja rangaistukset määritellään tapauskohtaisesti
  • kiusaamisasioissa voi olla yhteydessä myös oppilashuollon henkilökuntaan (terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi) 

Seuranta

Ensimmäisessä keskustelussa luokanvalvoja tai kiusaamista selvittänyt opettaja sopivat seurantapäivämäärän. Jos tässä todetaan, että yksittäisen oppilaan kiusaaminen on jatkunut, selvittelyssä voi jatkossa olla mukana rehtori, oppilashuollon henkilökuntaa, erityisopettaja tai muita opettajia, koulupoliisi tai sosiaalityöntekijä sekä huoltajia.


Nettikiusaaminen

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen tapahtuu yleensä kouluajan ulkopuolella. Jos havaitsette nettikiusaamista kotona, puuttukaa siihen heti.
Nettipoliisin ohjeet verkkokiusaamistapauksiin:
1. Älä lähde mukaan hölmöilyyn.
2. Ilmoita kiusaamisesta ylläpitoon, joka voi mahdollisesti poistaa sivun.
3. Nettikiusaamista kannattaa yrittää ensin sovitella puhumalla. Jos normaali puhe ei auta, voi olla yhteydessä nettipoliisiin. Nettipoliisi voi huomauttaa kiusaajaa poliisiprofiilin kautta.
4. Jos kiusaaminen ei lopu, siitä voi tehdä rikosilmoituksen. Rikosnimikkeenä on yleensä kunnianloukkaus, törkeä kunnianloukkaus tai laiton uhkaus.
5. Pidä kiusaajan viestit tallessa mahdollista esitutkintaa varten.

Asiaan liittyviä sivuja:
http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/poliisit_sosiaalisessa_mediassa
https://www.mll.fi/nettikiusaaminen
http://nuoret.riku.fi/tietoa-nuorelle-rikoksen-uhrille/turvaohjeita/nettiturvallisuus/
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Nuti/Tietoa/Netti-ja-media/Nettikiusaaminen
https://www.rovala.fi/rovalan-setlementti-ry/sovittelu/x