Historiaa

Napapiirin yläasteen historiaa

Palatkaamme ajassa taaksepäin lähes 70 vuotta. Itsenäisen Suomen alkutaipaleella vuonna 1928 alkoi Saarenkylässä virallisesti niin sanottu iltajatkokoulu, joka muuttui kurssimuotoiseksi lähes kaksikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1946. Nämä ns. iltajatkot kestivät aina evakkoaikaan saakka ja vielä vuosia sen jälkeenkin.

Vuonna 1952 Rovaniemen maalaiskunta hankki metsäpalstan Nivavaarasta kansalaiskoulun rakentamiseksi. Rakennuspaikka oli silloin täysin asumattomalla alueella, "korven keskellä". Kului kuitenkin 7 vuotta ennen kuin kunnanvaltuusto hyväksyi rakennussuunnitelman.

Uusi koulu, nykyinen vanha puolemme, otettiin vastaan ja tarkastettiin joulukuussa vuonna 1960. Vanhin rakennus uudistettiin 2003 - 2004.

Kuva

Kansalaiskoulusta peruskouluun

Opiskelu kansalaiskoulussa oli hyvin käytäntöpainotteinen, teoria-aineita opiskeltiin suhteellisen vähän. Esimerkiksi käsitöitä opiskeltiin hyvin paljon. Varsinaiset koulun vihkiäisjuhlat pidettiin toukokuun 26. päivänä 1963. Samalla otettiin käyttöön koulun asuntola, johon pitkämatkalaiset oppilaat asettuivat viikkomajoitukseen.

Kansalaiskoulun yhteydessä alkoi vuodesta 1967 toimia myös kunnallinen keskikoulu, jossa opetus oli selkeästi teoriapainotteisempi verrattuna kansalaiskouluun. Kunnallinen keskikoulu toimi aina vuoteen 1976 saakka.

Peruskouluun siirryttäessä 70-luvun alkupuolella sulautuivat kansalaiskoulu ja keskikoulu peruskoulun yläasteeksi ja koulustamme tuli Nivavaaran peruskoulun yläaste.

Koulumme asuntola kuitenkin jatkoi toimintaansa peruskouluaikanakin, ja se lakkautettiin vasta vuonna 1988.

Kuva: Asuntolarakennus

Laajennus ja uusi nimi

Oppilasmäärän edelleen kasvaessa tuli 1990-luvun alkupuolella jälleen ajankohtaiseksi koulumme laajentaminen. Koulurakennuksia koulun pihapiiriin oli rakennettu jo useaan eri otteeseen, mutta tilat alkoivat käydä ahtaiksi. Olihan koulumme jo silloin oppilasmäärältään Lapin läänin suurin yläaste.

Silloisen johtokunnan työn tuloksena kunnanvaltuusto hyväksyi uusimman laajennushankkeen. Hanke oli mittava myös rahallisesti, koska kunta rohkeasti rakensi sen omin varoin ilman varmuutta valtionapujen saamisesta. Koulumme uusin osa otettiin käyttöön kesällä 1997.

1990-luvun puolivälin tienoilla käynnistyi hanke koulun nimen muuttamiseksi. Kunnanvaltuusto muuttikin koulumme nimen. Uusi nimi, Napapiirin yläaste, otettiin virallisesti käyttöön syksyllä 1996.

Uudisrakennus 

Koulun logo

Koulun logo

Kuvassa on koulun logo, josta voi hahmottaa tanssivan henkilöhahmon, jonka olkapäät piirtävät karttapallolle Napapiirin rajan. Tanssi ilmentää useiden oppilaiden harrastusta, kansantanssia, jonka suosio on vahvaa Napapiirillä. Logon väritys kuvaa lappilaisuuden ja entisen Rovaniemen maalaiskunnan värejä.