Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunnan tehtävät:

• Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen

• Koulun kasvatustavoitteiden tukeminen

Vanhempaintoimikunta 2016-2017

Vanhempaintoimikunnassa on keskimäärin neljä henkilöä kultakin vuosiluokalta 7-9, yhteensä 13 henkilöä. Suluissa on merkitty huollettavan luokkatunnus.

Vanhempaintoimikuntaan kuuluu lisäksi koulun rehtori Hannu Virkkunen, oppilaskunnan edustajana Ville Määttä (9f) ja opettajien edustaja Koti ja koulu -työryhmästä.

Huoltajajäsenet:

Flinck Sari (7a)
Aalto Rauni (7c)
Kotakorva-Rautiainen Maria (7e)
Hirvaskoski Hannele (7g)


Kunnari  Jari(8b)
Puhakka Kati  (8b)
Veijanen Marika (8b)
Rautajoki Päivi (8c)

Sallanmaa Jussi (9a)
Ruusunen Sanna (9a)
Biton Tiina (9d)
Koho Annamari  (9f)
Koivuperä Heidi  (9g)