Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunta

Koulussamme toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulumme oppilaat.

Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Viihtyisyyttä koulussa pyritään myös parantamaan oppilaskunnan toimenpiteillä kuten erilaisilla hankinnoilla.

Oppilaskunnan toimintaa johtaa oppilaskunnan hallitus, johon valitaan 6 edustajaa jokaiselta vuosiluokalta. Oppilaskunnan hallitus hakee uusia ja päteviä jäseniä seiskaluokkalaisista aina syyslukukauden alkaessa.

Oppilaskunnan hallitus edustaa koulumme oppilaita ja on osa koulun päätöksentekojärjestelmää, tekemällä mm. aloitteita ja esityksiä koulumme toiminnan kehittämiseksi.

Kahden vuoden välein koulussamme
järjestetään nuorisovaltuustovaalit oppilaskunnan hallituksen toimesta. Koulustamme valitaan neljä edustajaa kaupungin nuorisovaltuustoon ajamaan nuorten etuja.

Lisäksi oppilaskunta avustaa oppilaiden virkistystoimintaa ja jakaa oppilaille stipendejä. Varoja tähän toimintaan oppilaskunta saa ylläpitämästään kioskista, jossa myydään mm. kahvia, pullaa, jäätelöä, mehuja ja muita oppilaiden haluamia välipaloja.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet tapaavat viikoittain ainakin kerran välituntikokouksessa, jossa käsitellään ajankohtaiset asiat ripeästi. Enemmän aikaa vaativat päätökset vaativat omat "tunnin kokouksensa", joissa keskustelemme asioista pidempään ja näistä kokouksista tehdään myös pöytäkirjat.

Oppilaskunta 2018-19
oppilaskunnan puheenjohtaja: Samu Nukarinen
varapuheenjohtaja: Iida Vanhatapio 
sihteeri: Ursula Hietala
Kioskivastaavat: Hanna Määttä ja Saana Valkama
Oppilaskuntaa ohjaavat oppilaat Ilkka Karsikas ja Minna Laakso 
 
 

Tukioppilaat

Koulussamme toimii useita kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia tukioppilaita. Tukioppilaat ovat tärkeässä roolissa koulussamme. He järjestävät riemukkaita tempauksia, tapahtumia sekä teemaviikkoja ympäri vuoden koulun viihtyvyyden parantamiseksi.

Yhdeksäsluokkalaiset tukioppilaat ovat tärkeässä roolissa syksyllä kun sadat seiskaluokkalaiset aloittavat koulussamme. Jokaisella aloittavalla seiskaluokalla on muutama yhdeksäsluokkalainen tukioppilas tukenaan seiskaluokan ajan. He tukevat seiskaluokkalaisia yläasteeseen tutustuttaessa, järjestävät tukaritunteja ja ovat  tarvittaessa apuna.

Tukioppilaat eivät hyväksy kiusaamista lainkaan missään muodossa ja he puuttuvat siihen välittömästi, mikäli sitä ilmaantuu. Tukarit ovat iso osa koulumme yhteisöä sekä tekevät koulunkäynnistä miellyttävämpää.


Kuva