Koulutapaturma

Mikä koulutapaturma on?

- Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Miten koulutapaturman sattuessa toimitaan?

- Tapaturman sattuessa esim. koulumatkalla, oppilas tulee tarvittaessa viedä LKS:n päivystykseen, ja asiasta on informoitava luokanvalvojaa.
- Koulupäivän aikana sattuneesta tapaturmasta oppilaan tulee ilmoittaa paikalla lähinnä olevalle opettajalle, joka huolehtii tarvittaessa oppilaan kouluterveydenhoitajan luo. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole paikalla, opettaja ottaa yhteyden koulun toimistoon. Tarpeen tullen koulun henkilökunnan oppilaalle tulee antaa asianmukaista ensiapua. Oppilas toimitetaan tarvittaessa LKS:n päivystykseen.
- Mikäli koulutapaturman vuoksi joudutaan turvautumaan lääkärin hoitoon illalla tai viikonloppuna, sen tulee tapahtua julkisessa terveydenhoidossa, ei koskaan yksityislääkärillä.
- Koulun toimisto tekee tapaturmailmoituksen oppilaan antamien tietojen perusteella.

Mitä koululaisen tapaturmavakuutus korvaa?

- Tapaturmavamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset (vain julkinen terveydenhoito, ei yksityislääkäriä) sekä hoitoon liittyvät, vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut.
- Lääkärin määräämät tapaturmavamman hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kustannukset (reseptilääkkeet).
- Tapaturmassa vaurioituneiden hampaiden hoitokustannukset.
- Lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen yms. korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakustannukset.
- Tapaturmavamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä, lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään yksi yhteensä kymmenen kerran hoitojakso.
- Ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet (ei kaatumisen seurauksena rikkoutuneet vaatteet, kellot jne.).
- Tapaturman aiheuttamat sekä vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät ylimääräiset peruskoululaisen koulumatkakulut, jotka lääkärin määräyksestä on tämän vakuutuksen perusteella korvattavan vamman vuoksi tehty normaalista poikkeavalla kulkuneuvolla, mikäli niitä ei korvata jonkin lain nojalla. (Jos vahingon toinen osapuoli esim. koulumatkalla on moottorikäyttöinen ajoneuvo, korvataan hoitokulut lakisääteisen liikennevakuutuslain perusteella.)

Koululaisen tapaturmavakuutuksen voimassaolo

- Vakuutus on voimassa peruskoulun työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö (tet), leirikoulut ja luokkaretket sekä niihin liittyvien välittömien matkojen aikana.