Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon osa-alueet

Kouluterveydenhuollon toiminta

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on seurata ja tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kasvua ja kehitystä, sekä edistää koululaisten terveitä elämäntapoja ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveydenhoitaja toimii yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön, koulun henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyö kodin, koulun ja terveydenhuollon välillä on merkittävää, jotta päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa erilaisiin huolen aiheisiin.

Terveydenhoitaja tapaa oppilasta vuosittain ja huolehtii oppilaan rokotuksista yleisen rokotusohjelman mukaisesti. Terveystarkastuksissa terveydenhoitaja keskustelee oppilaan kanssa terveystottumuksista ja kehitystasoon liittyvistä asioista. Mahdollisista huolen aiheista voi luottamuksellisesti keskustella terveydenhoitajan luona niin lapsi/nuori itse kuin myös hänen perheensä/läheisensä.
8. luokalla oppilaalle tehdään laaja terveystarkastus. Tarkastuksessa ovat mukana koululääkäri ja terveydenhoitaja. Tarkastukseen sisältyy myös opettajan tekemä arviointi oppilaasta sekä fyysisen kunnon arvio.  Huoltajat kutsutaan mukaan terveystarkastuksiin 7. luokalla ja 8. luokalla.
Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito. Sairastuneen oppilaan hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Sairaustapauksissa hoidon arvioon ja hoitoon hakeudutaan terveyskeskukseen joko pikapolille tai terveysaseman vastaanotolle.
Jos lapsi sairastuu tai loukkaantuu kesken koulupäivän tai koulumatkalla, kouluterveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen, ottaa yhteyttä huoltajiin ja lähettää oppilaan tarvittaessa eteenpäin jatkohoitoon.
 
Kouluterveydenhoitaja on koululla pääsääntöisesti ma-to klo 8.00-16.00 ja pe klo 8.00-14.45.
Ilman ajanvarausta terveydenhoitajan tavoittaa avovastaanottoajalla ma-pe klo 10.30-11.30.
Koululääkärin palvelut on suunniteltu vain laajoihin terveystarkastuksiin. Varsinaista nimettyä koululääkäriä kunnalla ei ole käytössään.
 
Rovaniemen kaupungin kouluterveydenhuollon sivut:
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Terveys/Kouluterveydenhuolto
 
Terveysasemat ja Pikapoli:
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Terveys/Terveysasemat
 
Kouluikäisen terveyden polku:
https://www.edu.fi/kouluikaisen_terveyden_polku