Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon osa-alueet

Peruskoulun kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton terveyden- ja oppilashuollon palvelu. Sen tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja kehitystä ja olla tukemassa huoltajia kasvatustehtävässä. Kouluterveydenhuollon työntekijöitä koululla ovat terveydenhoitaja ja koululääkäri.

Kouluterveydenhoitaja Tiina Lonnakko (puh. 040 168 4735) on koululla ma-to klo 8.00-16.00 ja pe klo 8.00-14.15. Ilman ajanvarausta terveydenhoitajan tavoittaa ma-pe klo 10.30-11.30.

Terveydenhoitaja tekee eri luokka-asteilla terveystarkastuksen sovitun ohjelman mukaisesti. Terveystarkastukseen kuuluvat luokka-asteista riippuen pituuden ja painon mittaaminen, näön, kuulon, väriaistin ja ryhdin tutkiminen sekä verenpaineen mittaaminen. Terveydenhoitaja huolehtii oppilaan rokotuksista yleisen rokotusohjelman mukaisesti. Tapaamisessa terveydenhoitaja keskustelee oppilaan kanssa terveystottumuksista ja kehitystasoon liittyvistä asioista. Mahdollisista huolen aiheista voi luottamuksellisesti keskustella terveydenhoitajan luona niin lapsi/nuori itse kuin myös hänen perheensä/läheisensä.

1. ja 5. ja 8. luokalla oppilaalle tehdään laaja terveystarkastus. Tarkastuksessa ovat mukana koululääkäri ja terveydenhoitaja. 8. luokalla oppilaalle kirjoitetaan nuorison terveystodistus. Näihin tarkastuksiin sisältyy myös opettajan tekemä arviointi oppilaasta sekä fyysisen kunnon arvio.

On toivottavaa, että huoltajat osallistuvat tiettyinä ikäkausina lapsensa terveystarkastukseen. Huoltajat kutsutaan mukaan 1., 3., 5. ja 7. sekä 8. luokalla tehtäviin tarkastuksiin. Terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain.

Kouluterveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata oppilaan yhdelle maksuttomalle optikko/silmälääkäri -käynnille. Oppilas voidaan ohjata tarvittaessa myös muille erikoisalojen lääkäreille, näihin tarvitaan kuitenkin aina lääkärin lähete.

Hammashuolto on maksutonta kaikille alle 18-vuotiaille.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhriksi joutuneiden ensiapua ja -hoitoa.
Jos oppilaan äkillinen sairaus vaatii lääkärin hoitoa, kehotetaan kääntymään oman terveysaseman ja -tiimin puoleen.

Sairaalakadun terveysasema
Ounas tiimi puh: (016) 322 4453
Uitto tiimi puh: (016) 322 4454
Kaira tiimi puh: (016) 322 4455
Rova tiimi puh: (016) 322 4456

Pulkamontien terveysasema
Saaren tiimi puh: (016) 322 4575
Koski tiimi puh: (016) 322 4585

Mikäli oppilaalle sattuu tapaturma koulussa tai koulumatkalla, tulee ottaa yhteys terveydenhoitajaan tai opettajaan. Tarvittaessa koululainen ohjataan päivystykseen. Koulutapaturman hoito on oppilaalle maksuton.

YHTEISTYÖTERVEISIN!
Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri