Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt

1. Tulen ajoissa kouluun ja tunneille ja jätän ulkovaatteeni naulakkoon

2. En ole poissa koulusta turhaan

3. Pysyn koulualueella

4. En kiusaa ketään

5. Olen kohtelias ja otan toisetkin huomioon

6. Pidän puhelimeni äänettömänä, enkä käytä puhelinta tai muuta elektronista laitetta tunnilla luvatta

7. Noudatan hyviä ruokailutapoja

8. Huolehdin koulun omaisuudesta ja korvaan sen, minkä rikon

9. Noudatan annettua tupakkalakia, joten en tupakoi. En myöskään käytä muita päihteitä tai tule niiden vaikutuksen alaisena kouluun

10. Jätän pyöräni tai muun kulkuvälineeni merkityille paikoille.


Varhainen puuttuminen poissaoloihin

Napapiirin yläasteella otetaan v. 2018 alusta käyttöön toimintamalli, jonka avulla pyritään entistä paremmin puuttumaan oppilaan koulupoissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa, jotta opiskelussa eteneminen ei vaarantuisi. Varhaisen tuen avulla pyritään ehkäisemään poissaolokierteen syntymistä ja siten vähentämään merkittävästi huolta nuoren syrjäytymisriskistä.

Uuden toimintamallin myötä luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan, kun poissaoloja on kertynyt yli 50 tuntia (etukäteen rehtorin tai luokanvalvojan myöntämiä luvallisia poissaoloja ei lasketa mukaan). Silloin sovitaan palaverista, johon osallistuvat oppilaan ja huoltajan lisäksi luokanvalvoja, terveydenhoitaja ja / tai kuraattori ja / tai koulupsykologi. Tapaamisessa käydään läpi poissaoloihin johtaneet syyt ja etsitään ratkaisuja mahdollisiin pulmiin sekä sovitaan tilanteen seurannasta. Toimintamallissa mukana olevia yhteistyötahoja ovat mm. perheneuvola, ennaltaehkäisevä perhetyö, lastensuojelu, koululääkäri, LKS:n lastentautien erikoislääkäri sekä nuorisopsykiatrian Varhaintyöpari, joihin ollaan tarpeen mukaan yhteydessä. Koulunkäynti on oppilaan työtä, ja huoltajan tärkeänä tehtävänä on tukea oppilasta koulutyössä. 

Jälki-istuntoajat syksyllä 2018

Napapiirin yläasteen jälki-istunnot pidetään keskiviikkoisin 5.9.,  3.10.,  7.11.  ja 12.12.  klo 15 - 16 luokassa 125.

Kuljetusoppilaille ei järjestetä kyytiä kotiin jälki-istunnon jälkeen.

Muista ottaa huoltajan allekirjoittama jälki-istuntolappu mukaan tullessasi jälki-istuntoon!

Ċ
Perttu Kantola,
8.12.2017 klo 1.26