Järjestyssäännöt

Hyvän käytöksen taulu

Linkki hyvän käytöksen tauluun

Koulun järjestyssäännöt

1. Tulen ajoissa tunneille ja noudatan Hyvän käytöksen taulun ohjeita.

2. En ole poissa koulusta turhaan.

3. Pysyn koulualueella.

4. Olen kohtelias, otan toiset huomioon enkä kiusaa.

5. Käytän mobiililaitteita oppitunneilla vain luvan saatuani.

6. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

7. Huolehdin koulun omaisuudesta ja korvaan sen, minkä rikon.

8. Päihteet sekä vaaralliset aineet ja esineet ovat koulussa kiellettyjä.

9. Jätän kulkuvälineeni niille tarkoitetulle alueelle.Jälki-istuntoajat 

Syksyn 2019 jälki-istunnot pidetään tiistaina
27.8., 24.9., 29.10., 26.11. ja 10.12. klo 15 - 16 luokassa 125.

Kevään 2020 jälki-istunnot pidetään tiistaina klo 15 - 16 luokassa 125:
14.1., 11.2., 10.3., 7.4., 5.5. ja 26.5.

Kuljetusoppilaille ei järjestetä kyytiä kotiin jälki-istunnon jälkeen.

Poissaolojen seuranta: Varhaisen tuen malli

Rovaniemen yläkouluissa on käytössä toimintamalli, jonka avulla pyritään puuttumaan oppilaan koulupoissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa, jotta opiskelussa eteneminen ei vaarantuisi. Varhaisen tuen avulla pyritään ehkäisemään poissaolokierteen syntymistä ja siten vähentämään merkittävästi huolta nuoren syrjäytymisriskistä.

Luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan, kun poissaoloja on kertynyt yli 50 tuntia. Etukäteen rehtorin tai luokanvalvojan myöntämiä luvallisia poissaoloja ei lasketa mukaan eikä liioin selkeitä flunssakausia. Luvattomiin tai lyhyessä ajassa kertyneisiin runsaisiin poissaoloihin puututaan välittömästi. Seuranta jatkuu koko lukuvuoden eli poissaolotunnit eivät nollaudu syyslukukauden jälkeen.

Luokanvalvoja ja huoltaja sopivat palaverista, johon osallistuvat oppilaan ja huoltajan lisäksi luokanvalvoja, terveydenhoitaja ja / tai kuraattori ja / tai koulupsykologi. Tapaamisessa käydään läpi poissaoloihin johtaneet syyt ja etsitään ratkaisuja mahdollisiin pulmiin sekä sovitaan tilanteen seurannasta. Tilanteesta riippuen voidaan palaverin sijaan sopia seuranta-ajasta ja järjestää palaveri vasta, jos huoli jatkuu.

Koulunkäynti on oppilaan työtä, ja huoltajan tärkeänä tehtävänä on tukea oppilasta koulutyössä. Mikäli oppilaan poissaoloista tai laiminlyönneistä herää huoli kotona, kannattaa heti olla yhteydessä luokanvalvojaan.

Ċ
Perttu Kantola,
8.1.2020 klo 7.24