Järjestyssäännöt

Hyvän käytöksen taulu

Linkki hyvän käytöksen tauluun

Koulun järjestyssäännöt

1. Tulen ajoissa tunneille ja noudatan Hyvän käytöksen taulun ohjeita.

2. En ole poissa koulusta turhaan.

3. Pysyn koulualueella.

4. Olen kohtelias, otan toiset huomioon enkä kiusaa.

5. Käytän mobiililaitteita oppitunneilla vain luvan saatuani.

6. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

7. Huolehdin koulun omaisuudesta ja korvaan sen, minkä rikon.

8. Päihteet sekä vaaralliset aineet ja esineet ovat koulussa kiellettyjä.

9. Jätän kulkuvälineeni niille tarkoitetulle alueelle.Jälki-istuntoajat 

Syksyn 2019 jälki-istunnot pidetään tiistaina
27.8., 24.9., 29.10., 26.11. ja 10.12. klo 15 - 16 luokassa 125.

Kevään 2020 jälki-istunnot pidetään tiistaina klo 15 - 16 luokassa 125:
14.1., 11.2., 10.3., 7.4., 5.5. ja 26.5.

Kuljetusoppilaille ei järjestetä kyytiä kotiin jälki-istunnon jälkeen.

Varhainen puuttuminen poissaoloihin

Napapiirin yläasteella on käytössä toimintamalli, jonka avulla pyritään entistä paremmin puuttumaan oppilaan koulupoissaoloihin jo varhaisessa vaiheessa, jotta opiskelussa eteneminen ei vaarantuisi. Varhaisen tuen avulla pyritään ehkäisemään poissaolokierteen syntymistä ja siten vähentämään merkittävästi huolta nuoren syrjäytymisriskistä.

Uuden toimintamallin myötä luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajaan, kun poissaoloja on kertynyt yli 50 tuntia (etukäteen rehtorin tai luokanvalvojan myöntämiä luvallisia poissaoloja ei lasketa mukaan). Silloin sovitaan palaverista, johon osallistuvat oppilaan ja huoltajan lisäksi luokanvalvoja, terveydenhoitaja ja / tai kuraattori ja / tai koulupsykologi. Tapaamisessa käydään läpi poissaoloihin johtaneet syyt ja etsitään ratkaisuja mahdollisiin pulmiin sekä sovitaan tilanteen seurannasta. Toimintamallissa mukana olevia yhteistyötahoja ovat mm. perheneuvola, ennaltaehkäisevä perhetyö, lastensuojelu, koululääkäri, LKS:n lastentautien erikoislääkäri sekä nuorisopsykiatrian Varhaintyöpari, joihin ollaan tarpeen mukaan yhteydessä. Koulunkäynti on oppilaan työtä, ja huoltajan tärkeänä tehtävänä on tukea oppilasta koulutyössä. 
Ċ
Perttu Kantola,
8.1.2020 klo 7.24