Verkkotoimitus

- Luokkien omien sivujen sisällöstä vastaavat luokanvalvojat.
- Oppiaineiden sivuista vastaavat aineenopettajat.
- Opinto-ohjauksen sivuista vastaavat opinto-ohjaajat.
- Kuvat on ottanut koulun historiaosuutta lukuun ottamatta Jaakko Sarmola, ellei kuvan yhteydessä toisin mainita.

- Sivuilla olevaa koulun tuottamaa aineistoa ja kuvia ei saa käyttää ilman koululta saatua lupaa.