Toiminta-ajatus

Koulun toiminta-ajatus

Koulumme tavoitteena on kasvattaa oppilaita hyvään itsetuntoon:

• Kannustamalla opiskeluun

• Ohjaamalla omien vahvuuksien löytämiseen

• Ohjaamalla realistisen minäkuvan muodostumiseen


Koulumme haluaa kasvattaa toisten ihmisten kunnioittamiseen:

• Korostamalla hyvän käytöksen merkitystä ihmissuhteissa

• Opettamalla yhteistyökykyä ja toisten huomioimista

• Ohjaamalla hyväksymään erilaisia ihmisiä ja kulttuureja


Koulumme vahvistaa oppilaiden tietoisuutta alueen omasta ympäristöstä, kulttuurista ja elinkeinoelämästä.


Koulumme antaa oppilaille perustietoja ja –taitoja jokapäiväiseen elämään ja jatko-opintoihin.


Koulumme haluaa kasvattaa oppilaat noudattamaan sovittuja sääntöjä ja kantamaan vastuuta teoistaan.